http://thaibinhxanh.net
Register

Hãy đăng ký ngay hôm nay !
http://thaibinhxanh.net
Register

Hãy đăng ký ngay hôm nay !
http://thaibinhxanh.net

Diễn đàn dành cho hội đồng hương quê lúa Thái Bình
 
Go HomeLatest imagesTrang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Mỗi câu chuyện, một con đò chở lòng biết ơn

Go down 
Tác giảThông điệp
gianggiangonline
Nhà Quê cấp 3Bài gửi : 6
Điểm số : 16
Danh tiếng : 1

Mỗi câu chuyện, một con đò chở lòng biết ơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Mỗi câu chuyện, một con đò chở lòng biết ơn   Mỗi câu chuyện, một con đò chở lòng biết ơn EmptyFri May 27, 2011 2:34 pm

Nh?ng câu chuy?n xu?t phát t? tình c?m, ký ?c, tâm s? ??p v? ngh? Giáo b?n
Mỗi câu chuyện, một con đò chở lòng biết ơn 20755738_images1452889_khoahoc
Hình ?nh: khoahoc.com.vn
??c
g?i t?i Blog Vi?t nhân ngày 20-11 là nh?ng l?i tri ân và bi?t ?n sâu
s?c g?i t?i các th?y cô giáo – nh?ng “k? s? tâm h?n”… Trân tr?ng gi?i
thi?u v?i b?n ??c b?n câu chuy?n nh? th?:


  • ?ò th?y


Kính t?ng th?y cô giáo ngày 20/11

Ánh
n?ng m?t tr?i cu?i ngày r?i s? t?t, dòng sông ??n n?i con ??p s? t?
mình r? sang m?t h??ng khác. Nh?ng vi?c d?y ng??i làm sao r? ???c, g?n
bó ??i b?ng m?t l?i ?i chung. Cao c? thay t?m lòng nhà giáo, l?n l?i
tr? ng??i qua bão táp phong ba c?p b? h?nh phúc. ??n n?i r?i, m?t n?
c??i ??ng mãi. L?ng l? quay v? lái ti?p chuy?n ?ò sau.


Con
chim hót c?ng có ngày có tháng, bông hoa n? c?ng có k? có h?n nh?ng
lòng th?y ?âu có xá th?i gian. Dìu d?t trò v?a ngoan v?a gi?i, lòng
ng?p tràn m?t ni?m tin mong m?i – Các con mình bay ti?p nh?ng mi?n xa.


K?
sao h?t t?m lòng bao la bi?n r?ng, ch? mu?n ôm h?t th?y con ng??i song
?âu màng chút danh l?i h? vinh. Âm th?m ?ón, âm th?m ??a l?i; v? vang
nhi?u t? n?i ?y ?i ra.


N?ng
nh?t d?n và chút se l?nh t?i, tu?n hoàn theo chu k? th?i gian không
chút m?t m?i, ng?i ng?n. B?u nhi?t huy?t s?c sôi cùng tu?i tr?. M?i
viên ph?n ??a ch?a bao ?i?u m?i m?, gom nh?t th?t nhi?u dày thêm hành
trang. M?t l?i gi?ng là bao ?i?u tâm huy?t, d?c h?t lòng g?i ??n bao
con.


Tên
g?i th?y c? xã h?i tôn vinh - ch?ng mong m?i ?i?u gì h?n th?. H?nh phúc
nào b?ng lòng con luôn nh?, m?t ng??i th?y ?ã ch? ?ò n?m x?a!...


?? H?ngEmail:

\n dthong@vnpt-thanhhoa.com.vn

??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó

  • Nh?ng ?ôi gu?c g?


Chi?u,
?i ngang ch?, con b?t g?p nh?ng ?ôi gu?c g? xinh xinh ?ang ???c bày
bán. Kí ?c ngày th? b?ng ch?t ùa v? trong con. Và con l?i nh?…


Ngày
x?a, nhà mình ?ông ng??i, l??ng giáo viên c?a ba không ?? ?? trang tr?i
cu?c s?ng, nên ngoài vi?c l?p, vi?c tr??ng, ba v?n ph?i làm nhi?u vi?c
?? ki?m thêm ti?n lo cho chúng con ?n h?c. B?a c?m nhà mình th??ng v?n
ph?i ??n rau má hay khoai lang. Con là con út nên bao gi? c?ng d??c c?
nhà nh??ng cho bát c?m tr?ng. Áo qu?n c?a chúng con th??ng là m?c th?a
c?a nhau: anh ch? l?n thì ?? l?i cho em.


Duy
ch? có nh?ng ?ôi gu?c g? - nh?ng ?ôi gu?c mà ba kì công ??c, ??o, bào
vu?t c?n th?n thì m?y ch? em m?i ??a s? h?u m?t ?ôi. Con ?ã t?ng ngã
lên ngã xu?ng vì bàn chân con bé quá mà g? l?i tr?n. Nh?ng lúc nh? th?,
con khóc um lên ?òi ba ph?i mua cho con ?ôi dép nh?a xanh ?? nh? l?
b?n...Con ?ã vô tâm tr??c nh?ng nh?c nh?n c?a ba.


Th?y con ngã, Ba d?u dàng ?? con d?y, r?i còn gi? v? ?ánh nh? ?ôi gu?c: “h? này, dám làm con gái ba ngã”. Và ngay ngày hôm sau , ba ?ã ?óng thêm vào ?? gu?c m?t l?p cao su cho con ?i d? dàng.

Con
?ã l?n lên trong nh?ng ngày gian khó nh?ng có tình yêu th??ng ?m áp c?a
ba. Gì? con ?ã tr? thành m?t cô giáo nh? ba h?ng mong mu?n, con ?ã ki?m
???c ti?n ?? mua nhi?u th?, nh?ng con v?n nh? ?ôi gu?c g? ngày x?a nh?
nh? t?i nh?ng tháng ngày mình ?ã s?ng ?? t? nh?c mình.


Ngày Nhà giáo Vi?t Nam l?i ??n r?I, con mu?n g?i t?i ba kính yêu ngàn l?i yêu th??ng và bi?t ?n. Ba ?i!Con yêu Ba.

Nguy?n th? Nhâm - 5/8/11t? 244 c? xá Lam S?n p17 Gò V?p TPHCM -

\n nhamnapoleon@gmail.com

??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó
Mỗi câu chuyện, một con đò chở lòng biết ơn 20755738_images1452893_khoahoc4
M?i b?n b?m vào ?ây ?? nghe album chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam.

  • Khi b?n là cô giáo


C?
bu?i t?i Sài Gòn c? r? rích m?a...cái ki?u m?a th?t bu?n...nh? m?a ?êm
?ông v?y. L?n ch?ng l?n, nh? ch?ng nh?... nh?ng c?ng khi?n ng??i ta
??t, ng??i ta l?nh khi ?i ngoài ???ng m?t lúc lâu lâu. Hôm b?a cho m?t
ng??i m??n áo m?a, th? là hôm nay ?i v? b? l?c r?c nh?ng h?t m?a quanh
m?t kính, quanh áo l?nh, quanh c? ?ôi chân tr?n vì ?ang m?c ??m... B?ng
l?nh... b?ng ghét m?a... mong cho tr?i ??ng m?a ?? mình ??ng ??t, ??
mình kh?i b? l?nh... v?y nh?ng nh?ng h?t n??c v?n c? thi nhau r?i
xu?ng, ?âm th?ng vào ?èn xe, b?t lung lên m?t ít r?i hòa vào bóng ?êm,
hòa vào dòng ng??i ?ông ?úc bên c?nh. Cu?i cùng c?ng v? t?i nhà, nghe
mùi h??ng ?m nóng t? ?âu ?ó trong phòng. Nhìn bàn tay lúc nào c?ng l?nh
bu?t khi tr?i l?nh d?n ?? xanh xao h?n... Sáng nay ?i trên ???ng, ngh?
??n Bí Ngô và m?y dòng vô tình ??c ???c b?ng th?y th??ng th??ng.


Bí Ngô ?ã vi?t trong m?t t? gi?y nh? r?i vô tình ?? quên bên ngoài r?ng: L?n ??u tiên mình th?y ân h?n vì ?ã cáo t?i h?c sinh v?i th?y ch? nhi?m.
Nó c?ng h? và không th? nào nh?c nh? ???c nh?ng khi nhìn th?y ?ánh nó
m?nh quá mà mình c?m giác ?au ??n, xót xa nh? ?ang ?ánh vào chính mình
v?y... Th?t có l?i v?i em ?y vì mình không ng? th?y l?i ?ánh nó ?au ??n
th?. Ngh? ??n nh?ng ng??i con gái nh? b?n, nh? chúng mình... chao
ôi...sao mà mong manh...sao mà d? v? ??n th?!


B?n
là cô giáo, mình c?ng ?ã t?ng có th?i c?p sách ??n tr??ng, c?ng ?ã t?ng
r?t yêu quý các th?y cô d?y mình. Và bây gi? th?y b?n yêu ngh? s? ph?m,
t?n t?y v?i nó nh? mình ?ã th?y... bu?i t?i khi c? ba tr? v? nhà ch? có
b?n còn c?m c?i xem sách v? h?c sinh, xem ?i?m, xem này xem khác...
Bu?i sáng b?n c?ng ph?i d?y s?m h?n, ?i s?m h?n, nh?ng câu chuy?n b?n
k? mình ít khi chú ý nh?ng ??u bi?t... b?n th?t s? yêu quý h?c sinh nh?
yêu các em c?a mình v?y!Ngô - cái tên mình ??t cho b?n cách ?ây h?n 7 n?m, và gi? m?i ng??i ai
c?ng g?i th?. Gi?a ch?n Sài Gòn ph?n hoa, t? d?ng chúng mình có nhau,
???c th?y b?n bu?n vui chuy?n tr??ng l?p, th?i áo tr?ng luôn làm mình
xao xuy?n m?i khi ngh? ??n. Ngày 20/11, ch?ng bi?t t?ng b?n gì khi b?n
c?ng là m?t cô giáo. Vu v? ??c bài th? trên m?ng... mình ngh? ??n b?n
r?i ngh? ??n mình... n?u nh? mình c?ng là cô giáo nh? b?n... ch?ng bi?t
s? còn m? m?ng ??n ?âu n?a nh??


20/11. Thân g?i t?ng b?n, TÂM S? CÔ GIÁO TR?

“Có m?t l?n h?i ?y anh h?i em
Mỗi câu chuyện, một con đò chở lòng biết ơn 20755738_images1452905_teacher
Hình ?nh: Blog Kim (st)

Cô giáo c?a anh bao gi? lên b?c gi?ng

Em x?u h? c? tìm câu chuy?n l?ng

M?t tr? l?i g?i muôn n?i xa xôi

Ba n?m trôi qua k? ni?m c?ng qua r?i

Mùa ph??ng thay hoa ba l?n h?ng m?t ??t

Nh?ng chuy?n ?ùa vui nay ?ã thành s? th?t

Em bây gi? ?âu còn là cô giáo c?a riêng anh,

??c m? ngày x?a sao th?m mát trong lành

Theo su?t tháng n?m theo mùa ph??ng n? Anh ?ã ?i xa!

Anh còn nh?? M?i b?c th? v? v?n nh?c chuy?n hôm qua

Anh g?i ngh? em ngh? ch?m hoa

?ôi bàn tay em ?ôi bàn tay gieo h?t

Cho m?i ch?i non m?c lên nh?ng ??c m?

Vun ??p mai sau r?ng h?nh phúc b?n b?

Ph?i chi chi?u nay anh ???c v? d? l?p

?? ch?ng ki?n l?n ??u em t?p gi?ng

Nét ch? ??n s? nh? g?i mãi nh?ng gì

Và gi?ng gi?ng bài nh? mu?n nói v?i ng??i ?i

Tay em run run m? t?ng trang giáo án

Dòng ch? quen hi?n ng?p ng?ng trên b?ng

Em nghe tim mình c?ng r?o r?c xôn xao

Nh? anh g?i em, cô giáo ngày nào

Chi?u hôm nay anh ?ang ?i ?âu v? ?âu

Có bi?t ch?ng em lên l?p l?n ??u

Em g?i tình em trong t?ng l?i gi?ng

?? nh?n v?i ng??i em ?ã ??i t? lâu”

Ho ten: Hoàng Th? Thu Huy?n - Email:

\n thuhuyen252@yahoo.com

??a ch? email này ?ang ???c b?o v? kh?i ch??ng trình th? rác, b?n c?n b?t Javascript ?? xem nó
Mỗi câu chuyện, một con đò chở lòng biết ơn 20755738_images1453247_khoahoc1
Hình ?nh: khoahoc.com.vn

  • H?c trò l?p g?u


Tôi
yêu nh?ng n?m tháng ng?t ngào c?p sách ??n ngôi tr??ng Ngô Quy?n n?m
sâu trong m?t ngõ nh?. Tr??ng tôi khi ?ó n?n sân ch? m?t kho?ng cát m?n
và nh?ng hàng b?ch ?àn n?i dài ?u ??a theo gió. Th? gi?i c?a chúng tôi
r?t phong phú v?i nh?ng khu v??n nhi?u cây lá t? v??n nhà cho ??n làm
thu?c. Và ??c bi?t r?t nhi?u sâu róm khi mùa hè t?i.


L?p
tôi là l?p G nh?ng ???c ??t bi?t danh là l?p G?u b?i ngh?ch phá nh?t
tr??ng nh?ng l?i tham gia r?t nhi?t tình các phong trào v?n th? m?. Các
th?y cô c?a chúng tôi r?t m?t m?i l?n gi?ng d?y b?i s? m?t tr?t t? c?a
m?t s? h?c sinh cá bi?t và cái s? luôn th?c m?c m?i v?n ?? c?a chúng
tôi. Nh?ng ch?a m?t l?n dùng ??n ?òn roi hay quát m?ng mà ch? tình yêu
là th? duy nh?t th?y cô mang t?i cho nh?ng ??a tr? b?t tr? c?a l?p G?u.
Là m?t trong s? ban cán s? l?p nên tôi có nhi?u th?i gian bên th?y cô
h?n các b?n nên tôi càng c?m nh?n tình yêu mà h? dành cho chúng tôi.
Không c?n ??n ?áp nh?ng món quà giá tr?, nh?ng phong bì xanh ?? mà
thành tích h?c t?p ngày m?t ti?n b? là s? mong mu?n l?n nh?t c?a th?y
cô.


Nh?ng
ngày tháng cu?i n?m c?p II ph?i h?c s?m v? mu?n, chúng tôi luôn có th?y
cô k? bên. Khi chúng tôi c?n có s? giúp ?? là có th?y cô ? bên dù công
vi?c gia ?ình và nhà xa là nh?ng khó kh?n mà th?y cô ph?i kh?c ph?c. Dù
không ph?i giáo viên nào c?ng yêu quý l?p tôi nh?ng v?i cô Hà, cô Th?c,
cô H?u, cô H?i thì l?p G?u luôn là ??a con thân yêu. Vì v?y mà cái l?p
G?u h?c hành không t?i ?âu c?a chúng tôi ?ã ra tr??ng m?t cách hoàn h?o.


Tôi
nh? khi d?p 20.11 ??n là l? ti?u qu? chúng tôi l?i kéo nhau t?i t?ng
hoa các cô và l?i ???c thi?t ?ãi m?t b?a ra trò. Thú th?t th?m cô thì
ít mà ngó nghiêng, ngh?ch ng?m xung quanh nhà cô là nhi?u. Nh?ng ?ó mãi
là nh?ng k? ni?m h?nh phúc nh?t c?a tôi th?i c?p sách. Vô t?, h?n nhiên
và luôn ???c s?ng trong yêu th??ng.


20.11,
ngày l? c?a các th?y cô giáo ?ã v?. L? h?c trò nh? l?i tíu tít v?i
nh?ng ?óa hoa, nh?ng món quà t?ng m?ng ngày Hi?n ch??ng các nhà giáo
Vi?t Nam. C?m xúc và k? ni?m ch?t ùa v? trong tim, m?i th? nh? v?a di?n
ra hôm qua…


L?p
G?u ngày x?a gi? m?i ??a m?t n?i, ??u ?ã tr??ng thành và ?ang ?i trên
nh?ng con ???ng chông gai ?? xây d?ng t??ng lai. Bài h?c ??u ??i mà m?i
chúng tôi có ???c không ch? là tri th?c mà còn là tình yêu th??ng mà
chúng tôi ?ã ???c ?ón nh?n. Tôi th?t may m?n và t? hào khi ???c h?c t?p
và ?ón nh?n yêu th??ng nhi?u ??n th?. Ch? mong th?i gian trôi ch?m ch?m
?? mái tóc cô th?y không ?i?m s?i b?c, ?? ngày mai khi v? l?i th?m
tr??ng x?a, l?p c? s? g?p l?i nh?ng dáng hình thân yêu...

G?i t? email:
cùng nhau click vào nh?ng link này ?? tham kh?o thêm thông tin nhé

Mua ban |
Dien thoai di dong
May tinh xach tay
Về Đầu Trang Go down
 
Mỗi câu chuyện, một con đò chở lòng biết ơn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Huyết Long Kiếm Server Cày Cuốc - Chuyển Sinh - Free
» [TLBB-ĐạiHiệp.com]Thiên Long Private Chuyển Sinh Mới Open - Pet VIP tư chất BOSS CHỈ CÓ TẠI tlbb-daihiep.
» (Thiên Long Bát Bộ) THIÊN LONG- KIM LONG.COM ALPHA TEST 10H00 SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 18/11/2012 tính năng -
»  THIÊN LONG ĐỊA LONG OPEN HỒI 10H00 SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 22/6/2013
»  (THIÊN LONG) LONG HỔ PHONG VÂN OPEN THỨ 3 NGÀY 23/7/2013

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
http://thaibinhxanh.net :: Diễn Đàn Quê Lúa Thái Bình :: Giao lưu - trao đổi :: Tình yêu - giới tính - sức khỏe-
Chuyển đến